Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Περιβαλλοντικές επιταγές

  • Αρχή ο Ρυπαίνων Πληρώνει
  • Αρχή της αειφόρου ανάπτυξης
  • Αρχή φέρουσας ικανότητας
  • Αρχή της πρόληψης
  • Αρχή της επικουρικότητας
  • Αρχή της Επανόρθωσης των προσβολών
  • Αρχή της πληροφόρησης και συμμετοχής
  • Αρχή της προφύλαξης


ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΑΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν μια πηγή ενέργειας η οποία είναι ανακυκλώσιμη με πολύ χαμηλή επιβάρυνση στο περιβάλλον.
 Εντάσσεται στις αειφόρες  δράσεις και στο πολύ κοντινό μέλλον θα αποτελεί μια σημαντική πηγή ενέργειας.


     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια οι παρατηρήσεις και οι ιδέες σας είναι σημαντικές και θα βοηθήσουν να γίνει καλύτερο το blogg