Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας

PROJECT


Στην παρακάτω δ/νση υπάρχει ένα βίντεο που ερμηνεύει την ανάγκη αλλαγής των εκπαιδευτικών συστημάτων

http://www.videoman.gr/48527

Πληροφορίες για το πρόγραμμα  “Involve me and I learn”.

Τουριστικός οδηγός με πληροφορίες για όλες τις χώρες
http://www.aneki.com/europe.html
Πληροφορίες αγαθών ανα τομέα παραγωγής
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_el.htm
Ιταλία
http://www.schooltravel.gr/html-destinations/info-destinations/italia.htm

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1#.CE.9F.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.BD.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1
Ισπανία
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1#.CE.9F.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.BD.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1

http://www.ispania.gr/eidhseis/oikonomia-epixeirhseis/4750-anergia-ispania

Ισλανδία

http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=192

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1#.CE.9F.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.BD.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1

http://vi.is/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/2014_07_18_the_icelandic_economy.pdf

http://www.iceland.is/

Φιλανδία
Ένας περιεκτικός οδηγός
http://www.fhcc.gr/odigos.pdf

Σλοβενία

http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/Publikacije/Info_sheet_2013/infolist-grsc.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια οι παρατηρήσεις και οι ιδέες σας είναι σημαντικές και θα βοηθήσουν να γίνει καλύτερο το blogg