Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Το blogg

Η δημιουργία του blogg αποσκοπεί να αναπτυχθούν θέματα που έχουν σχέση με την επιστήμη την τεχνολογία το περιβάλλον και να παρουσιαστούν θέματα για το μάθημα της τεχνολογίας στο γυμνάσιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια οι παρατηρήσεις και οι ιδέες σας είναι σημαντικές και θα βοηθήσουν να γίνει καλύτερο το blogg