Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ας γνωρίζουμε κάποια σημαντικά στοιχεία για την ενέργεια που καταναλώνουν τα αστικά κέντρα

  1. Το 75% της ενέργειας καταναλώνεται στα αστικά κέντρα (ΚΤΙΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ )
  2. Το 41% της ενέργειας καταναλώνεται από τα κτίρια
  3. Η παραγωγή αυτής της  ενέργειας προέρχεται  κυρίως από καύση ορυκτών καυσίμων με αποτέλεσμα τα κτίρια να μετέχουν στην εκπομπή  CO2 κατά 45% και 14% στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου
Τα κτίρια με την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων μετέχουν
  • Στο φαινόμενο της θερμικής νησίδας
  • Επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή
  • Επιφέρουν περιβαλλοντική υποβάθμιση
Βελτίωση του τρόπου κατασκευής  και των υλικών,  που χρησιμοποιούντε στα κτίρια θα μείωνε την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και την εκπομπή ρύπων σε μεγάλο βαθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια οι παρατηρήσεις και οι ιδέες σας είναι σημαντικές και θα βοηθήσουν να γίνει καλύτερο το blogg