Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

National Science Education Standards.

National Science Education Standards.1


In 1996, the National Academy of Sciences released the National Science Education Standards, which outlines what all citizens should understand about science by the time they graduate from high school. The Standards encourages teachers to select major science concepts that empower students to use information to solve problems rather than stressing memorization of unrelated information.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια οι παρατηρήσεις και οι ιδέες σας είναι σημαντικές και θα βοηθήσουν να γίνει καλύτερο το blogg