Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

The history of technology in education


Η τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευση και κατ΄επέκταση την μάθηση.
Πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει τεχνολογικά μέσα, τα οποία μπορεί να έχουν στην διαδικασία μάθησης:
  1. Ενισχυτικό, βοηθητικό χαρακτήρα
  2. Να επιφέρουν αλλαγές στην διαδικασία
  3. Να προσφέρουν νέες στρατηγικές μάθησης
Μια ωραία ιστορική αναδρομή της συνεισφοράς της τεχνολογίας στην εκπαίδευση φαίνεται παρακάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια οι παρατηρήσεις και οι ιδέες σας είναι σημαντικές και θα βοηθήσουν να γίνει καλύτερο το blogg